Voorwaarden en bepalingen

Het gebruik van de site verleent het gebruik van de gebruiker en impliceert de aanvaarding van de voorwaarden van de juridische mededeling, privacy en gebruiksvoorwaarden, als de gebruiker niet akkoord gaat, zal zich onthouden van het gebruik van de site. De gebruiker is verplicht en verbindt zich ertoe om de site en de inhoud te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving, de juridische kennisgeving en alle andere kennisgevingen op de site, evenals met de regels van co-existentie, moraal en algemeen aanvaarde goede gewoonten. De gebruiker stemt ermee in en verbindt zich ertoe om geen enkele inhoud van de Site, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software, logo’s, handelsmerken, pictogrammen, technologie, foto’s, software, links, grafische vormgeving en broncodes of enig ander materiaal waartoe hij/zij toegang heeft als gebruiker van de Site, over te dragen, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat deze lijst uitputtend is.

Verzendbeleid

De totale verzendtijd bedraagt maximaal 10 werkdagen.

Annuleringsbeleid, retourbeleid en restitutiebeleid

Bestellingen kunnen binnen 12 uur na plaatsing worden geannuleerd, mits de bestelling nog niet is afgeleverd bij de betreffende logistieke dienstverlener. Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt het betaalde bedrag teruggestort op dezelfde betaalwijze.

Als het product al bij de logistieke dienstverlener is afgeleverd, wordt de verzending voortgezet en moet de klant het product binnen twee maanden na aankoop terugsturen naar Calle Guerrilleros, nummer 5, 37004 Salamanca. De klant draagt de kosten van de retourzending.

De terugbetaling vindt plaats op voorwaarde dat het product in perfecte staat is. Als dit niet het geval is, behoudt OXALIS TRADING SLU zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren vanwege aantasting van het materiaal. In dat geval wordt het betaalde bedrag minus de transportkosten terugbetaald. Als er gebruik wordt gemaakt van een gratis verzendpromotie, worden de verzendkosten afgetrokken van de prijs van het product voor de retourzending.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd in de gevallen zoals beschreven in het vorige punt. Als niet aan de relevante voorwaarden wordt voldaan, wordt de retourzending niet in behandeling genomen. Het is belangrijk om te onthouden dat het spel 2 jaar geldig is vanaf de aankoopdatum.

Als dit gepast is, in overeenstemming met de hierboven beschreven voorwaarden, zullen we het door de klant betaalde bedrag terugbetalen onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde middelen waarmee het bedrag is betaald. De retourprocedure wordt gestart zodra de doos onbeschadigd en ongeopend is ontvangen.