Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de VERORDENING (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van OXALIS TRADING SL CIF B37546090 en statutair gevestigd te C/GUERRILLEROS Nº5 BAJO. SALAMANCA, SPANJE, met als doel ADVERTENTIE EN COMMERCIËLE PROSPECTIE; KLANTBEHEER, ACCOUNTING, FISCALE EN ADMINISTRATIEVE.

De gegevens worden verwerkt op een rechtmatige, eerlijke, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en actuele manier. Zolang u ons niet van het tegendeel op de hoogte stelt, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd en dat u zich ertoe verbindt ons van elke wijziging op de hoogte te stellen. In het geval dat het nodig is om uw gegevens aan andere ontvangers door te geven, kunt u meer informatie raadplegen in het privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

In overeenstemming met de rechten die door de huidige wetgeving worden toegekend, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen en de gegeven toestemming intrekken door uw verzoek te sturen naar het aangegeven postadres of naar het e-mailadres escapecityboxmail@gmail.com. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie over dit formulier of over de verwerking van uw gegevens.

 

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij, informeren wij u hierbij dat u gebruik kunt maken van uw recht op toegang tot, rectificatie van, annulering van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.