Wettelijke kennisgeving

Het gebruik van de website verleent de gebruiker de status van gebruiker en impliceert de aanvaarding van de voorwaarden van de juridische kennisgeving, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker niet akkoord gaat, zal hij/zij afzien van het gebruik van de website. De gebruiker is verplicht en verbindt zich ertoe de website en de inhoud ervan te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving, de wettelijke kennisgeving en alle andere mededelingen op deze website, evenals met de regels van co-existentie, de goede zeden en de algemeen aanvaarde goede gewoonten. De gebruiker verbindt zich ertoe en stemt ermee in om zonder schriftelijke toestemming van OXALIS TRADING S.L.U. geen enkele inhoud van de website, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software, logo’s, handelsmerken, pictogrammen, technologie, foto’s, software, links, grafische vormgeving en broncodes, of enig ander materiaal waartoe hij/zij toegang heeft als gebruiker van de website, over te dragen, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat deze lijst uitputtend van aard is.