Appareils

APPAREILS ET VERSIONS DE SYSTÈMES D’EXPLOITATION COMPATIBLES AVEC ESCAPE CITY BOX L’application Escape City Box est compatible avec la majorité des mobiles et tablettes actuellement sur le marché, mais elle peut ne pas fonctionner correctement si votre...

Dispositius

DISPOSITIUS I VERSIONS DEL SISTEMA OPERATIU COMPATIBLES AMB ESCAPE CITY BOX L’aplicació de Escape City Box és compatible amb la majoria de mòbils i tauletes actuals del mercat, però és possible que no funcioni correctament si el teu mòbil no té instal·lada i...